Disclaimer

Sollsch (Kamer van Koophandel: 86139460) verleent u hierbij toegang tot www.sollsch.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Sollsch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Sollsch spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sollsch. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sollsch. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sollsch nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Auteursrechten

Alle op de Website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sollsch, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Door de Website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.